Werkwijze

De eerste kennismaking

Wij vinden het belangrijk dat het voor iedereen duidelijk is hoe wij werken, zodat u weet waar u aan toe bent. Na de telefonische of schriftelijke aanmelding vindt er een huisbezoek plaats. Tijdens dit huisbezoek wordt bekeken welk product, beschermingsbewind of curatele het beste bij uw situatie past. Mocht tijdens dit gesprek al duidelijk zijn welk product het beste bij uw situatie past, dan wordt de aanvraag direct door ons verzorgd. Na het gesprek ontvangt u een Plan van Aanpak, waarin vermeld wordt hoe het traject verder wordt vervolgd. Het Plan van Aanpak kan later nog worden aangevuld. Dit huisbezoek is vrijblijvend en wordt gratis door ons verzorgd. Mocht u meer tijd nodig hebben, dan kan er een tweede gesprek worden ingepland.

De start van het traject

Zodra u door de rechter onderbewind of curatele bent gesteld, wordt er weer een huisbezoek gepland. Tijdens dit gesprek wordt het Plan van Aanpak met u besproken en wordt er een afsprakenformulier opgesteld. De gehele administratie wordt meegenomen en vanaf dat moment start het traject.
Gedurende het traject nemen wij regelmatig contact op met u, om de voortgang en eventuele knelpunten te bespreken.