Curatele

Ondercuratelestelling is een zware maatregel om te voorkomen dat u en/of uw naaste omgeving nog verder in de problemen raakt. Indien u niet meer in staat bent om beslissingen te nemen op zowel financieel als persoonlijk gebied, dan is ondercuratelestelling een geschikte maatregel. De aanvraag wordt bij de kantonrechter ingediend. Deze aanvraag kunnen wij voor u verzorgen.

Na het opleggen van de maatregel door de rechter, treden wij op als curator. Beslissingen op financieel en persoonlijk gebied worden door ons, zoveel mogelijk in samenspraak met u, genomen. U bent na de beschikking handelingsonbekwaam, dat wil zeggen: dat u niet in staat wordt geacht om zelfstandig aan het rechtsverkeer deel te nemen.