Bewindvoering

Bent u niet in staat om uw financiën te regelen wegens ziekte en/of andere tijdelijke beperkingen, dan kan onderbewindstelling een goede maatregel zijn om uw leven weer op orde te krijgen. De kantonrechter bepaalt of u wordt toegelaten. Na de beschikking, dat is de uitspraak van de rechter op papier, gaan wij uw financiën beheren en de volgende werkzaamheden worden voor u uitgevoerd:

 • Budget uitvoeren, dit houdt in dat minimaal de vaste lasten worden betaald. Uiteraard indien er voldoende inkomen beschikbaar is.
 • Belastingaangifte (box1).
 • Aanvraag/wijzigen toeslagen.
 • Advies voor eventueel aanvragen (aanvullende) uitkeringen.
 • Aanvraag kwijtschelding lokale belastingen.
 • Contacten onderhouden met instellingen en schuldeisers. Beslaglegging door schuldeisers is niet altijd te voorkomen. Wij controleren dan in ieder geval of de beslagvrije voet goed wordt toegepast.
 • De post komt bij ons op kantoor en wordt door ons geheel afgewikkeld.
 • Inzage in ons systeem, zodat u op ieder moment van de dag kunt bekijken wat er met uw financiën gebeurt.
 • Op vast afgesproken tijdstippen nemen wij telefonisch contact met u op. In de eerste maanden van de bewindvoering wordt u iedere week gebeld. Daarna wordt u eens in twee à drie weken gebeld. Zo blijft u goed op de hoogte van de ontwikkelingen. De nadruk ligt bij ons op een goede samenwerking met u als klant.
 • Om uw budget en betalingen goed te laten verlopen, worden er bankrekeningen op uw naam geopend. Via ons systeem kunt u de betalingen en ontvangsten iedere dag bekijken. U weet dus wat er met uw geld gebeurt.
 • Mocht er sprake zijn van schulden, dan wordt er samen met u bekeken wat de beste oplossing is.
 • Jaarlijkse verantwoording aan u en de rechtbank.