Klachtenregeling

Mocht u een klacht of tip hebben qua dienstverlening, dit graag aan ons melden. Zo kunnen wij onze dienstverlening verbeteren.

Het is de bedoeling dat u zich op uw gemak bij ons voelt, daarom vragen wij u om problemen zo snel mogelijk te melden. Mocht u een klacht hebben, dan kunt u dat met ons bespreken. Vindt u dit moeilijk, dan kunnen wij bekijken of u de klacht met een collega bewindvoerder kunt bespreken. Het is van belang dat u de klacht op papier zet, eventueel met behulp van uw begeleider of iemand uit uw omgeving. Uiterlijk een week na dagtekening van uw brief of e-mail, krijgt u van ons schriftelijk een antwoord.

Wij doen er alles aan om samen met u de klacht op te lossen en te kijken wat er nodig is om de samenwerking in de toekomst beter te laten verlopen.

Komen wij er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de rechtbank en/of verzoeken om een andere bewindvoerder te laten aanstellen. De rechter beslist of uw klacht gegrond wordt verklaard (terecht is) en of u mag overstappen naar een andere bewindvoerder.