Persberichten

Je kunt vandaag de krant niet openslaan of er staat een negatief artikel in over bewindvoering. De gemeenten zijn momenteel bezig om de bewindvoering, zoals die door kantoren wordt uitgevoerd, in een kwaad daglicht te stellen.

De kosten rijzen de pan uit en gemeenten worden nu geconfronteerd met de gevolgen van de taken die zij jarenlang hebben laten liggen.

Er moest jarenlang bezuinigd worden en klanten moesten heel snel zelfredzaam worden gemaakt, ook de klanten die het echt niet zelf konden. Niet de klant stond bij de gemeente centraal maar het budget/kostenbesparing stond centraal. Het lukt de gewone man/vrouw niet om zelf het schuldendossier aan te melden bij schuldhulpverlenende instanties omdat de drempels zeer hoog zijn gemaakt door de nu klagende gemeenten. In plaats van het aangaan van de dialoog met de bewindvoerderskantoren, wordt er helaas nu met modder gegooid en komen er verhalen in de pers die niet kloppen. Wij als kantoor hopen dat gemeenten de samenwerking met ons aangaan, dit is echt in het belang van klant.  De gemeente Rotterdam is hier een goed voorbeeld van. Zij zoekt  de samenwerking met de bewindvoerderskantoren.

In de media wordt vanuit sommige gemeenten de indruk gewekt dat bewindvoerderskantoren als "cowboys" hun gang kunnen gaan, dat is onwaar:

Elk jaar wordt ieder kantoor gecontroleerd door een accountant. De accountant controleert of wij de toeslagen hebben aangevraagd, of het inkomen op orde is etc., wat de stand van zaken is met betrekking tot de schuldhulpverlening. Er wordt door hen gecontroleerd of wij ons werk goed hebben gedaan.

Daarna worden de bevindingen van de accountant ingeleverd bij het landelijk kwaliteitsbureau van de rechtbank. Zij controleren of wij aan alle eisen voldoen en of wij als kantoor nog benoembaar zijn. Daarna beslist de lokale rechtbank, kantonrechter, of wij nieuwe zaken mogen aannemen. Er is geen bedrijfstak in Nederland die zo goed wordt gecontroleerd.

Zoals voor ieder beroep geldt, zitten er ook tussen de bewindvoerders rotte appels. Door het aanscherpen van de kwaliteitseisen zijn dit gelukkig uitzonderingen geworden.