Klachtenregeling

Mocht u een klacht of tip hebben qua dienstverlening, dit graag aan ons melden. Zo kunnen wij onze dienstverlening verbeteren.

Het is de bedoeling dat u zich op uw gemak bij ons voelt, daarom problemen melden. Blijf er niet mee rondlopen. Mocht u een klacht hebben, dan kunt u dat met ons bespreken. Vindt u dit moeilijk, dan kunnen wij bekijken of u de klacht met een collega bewindvoerder kunt bespreken. Het is van belang dat u de klacht op papier zet, eventueel met behulp van uw begeleider. Uiterlijk een week na dagtekening van uw brief, krijgt u van ons schriftelijk een antwoord.

Wij doen er alles aan, om samen met u, de klacht op te lossen en te kijken wat er nodig is om de samenwerking in de toekomst beter te laten verlopen.

Komen wij er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de rechtbank en een andere bewindvoerder laten aanstellen. De rechter beslist of uw klacht gegrond wordt verklaard (terecht is) en of u mag overstappen naar een andere bewindvoerder.